logo

Hệ thống phân tích dữ liệu Big Data cho E-commerce

'Tăng trưởng 10x doanh thu bán hàng trên Etsy'

Cùng Masstic ứng dụng phân tích dữ liệu để phá vỡ những cột mốc doanh thu bán hàng của bạn!

Masstic là tool hiệu quả không chỉ vai trò "spy" mà còn giúp các nhà bán hàng tìm hiểu thị trường và nghiên cứu chuyên sâu.

Đặt lịch để bắt đầu ngay hôm nay!

"Xin chào, Tôi là Đỗ Quang Đat, Founder của Masstic."

10
K+

Participants Trained

9
+ năm

Kinh nghiệm POD

2
X

Productivity Increase for Students

100
+

Courses Successfully Delivered

Social Media Manager, GreenStart Tech

"This course transformed my social media strategy. I now produce twice the content in half the time! A solid investment for my business."

Greenmazing

"The AI video editing tool simplified my content creation process. I'm using the extra time to engage more with my followers."

"The plethora of templates and customization options let my brand's personality shine through every piece of content. It's a game-changer!"

"The guided tutorial eased me into the process. The AI suggestions always come in handy. My content quality improved significantly."

Bạn đã sẵn sàng?

Một cách thức mới để nghiên cứu sản phẩm và nâng cao kết quả kinh doanh. Bạn còn chờ gì nữa mà không đặt lịch demo với chúng tôi ngay hôm nay!

Chưa sẵn sàng cho một hành trình mới?

Hãy tham gia với chúng tôi trên Facebook để nhận được những thông tin mới nhất về thị trường Cross Border E-commerce cũng như về hệ thống Masstic

Tải  về 100 ngách Ornament cho Q4/2023

Tham gia cùng hàng trăm nhà bán hàng trên Etsy và nhận kiến thức bán hàng mới hàng tuần!

Họ tên*
Please fill all the required fields!
Please accept terms and conditions to proceed
Please wait